Munkásságának negyedik szakasza

A kibontakozás korszaka
-

Ebben az időszakban olyan fontos előadássorozatok voltak, melyek ismerete nélkül sok későbbi dolog nem érthető meg.
Három csoportba sorolhatók a legfontosabb előadások. Először a lelkivezetőknek tartott továbbképzésről lesz szó, aztán a nagy lelkigyakorlatokról, végül röviden más egyéb fontos előadásról.

1.
1924-re az első schönstatti kispapokból káplánok lettek. Ők megtapasztaltak Kentenich atyánál egy kiváló lelkivezetést, és kérdéseikre nála válaszokat kaptak. A plébániákon azonban nekik kellett a lelkivezető szerepét felvenniük. Ehhez a feladathoz azonban sokan nem nőttek még fel. Tehetetlenek voltak. (Ez a kor papnevelési módszereinek is eredménye.)

Kentenich atya érezte, hogy segítenie kell, hogy Schönstatt módszereire, válaszaira a fiatal papoknak szüksége van. Így hirdette meg 1924-ben az első tanfolyamot lelkivezetőknek, melyet ettől kezdve évente megtartott. Ezzel elkezdett egy reflekciót saját lelkivezetői tevékenysége felett: hogyan vezettem eddig a rám bízottakat, és hogyan tudom ezt tovább adni más papoknak?

A tanfolyam éves anyaga a kor eseményeivel való párbeszédből kristályosodik ki: Kentenich atya figyeli kora nagy teológusait, pedagógusait, pszichológusait, az új ötleteket és természetesen a fiatal papok gondjait. Választ ad egyes jelenségekre és beépíti Schönstattba kora legfejlettebb gondolatait. Ezen előadássorozatok készítik elő aztán a két utolsó (1950,51) nagy pedagógiai napokat.

1924 - Lelkivezetés általánosan. "A lelkivezető Isten által kiválasztott, hogy egy lelket egy időszakon át atyai lelkülettel hathatósan segítsen, hogy önmagán való  önálló munkával a személyes eszményét biztosan felismerje és megvalósítsa."

1925 - Az atyaságról. Az atyaság formája: más mint a barátság.

1926 - Fiatalok pszichológiája Eduard Spranger - kora nagy pszichológusa, aki az organikus, nagy egységben való gondolkozásról ír, és Linus Bopp (Das Jugendalter und sein Sinn) adják ennek az előadássorozatnak a hátterét.

1927 - Misztika. A kor gyakori jelenségére, állítólagos misztikus látomásokra ad választ. Schönstattban nincs helye az ilyennek, mi utunk a szentség a hétköznapokban.

1928 - Szexualitás problémája.

1929 és 1930 - Szociális kérdés. Válasz a tőzsde összeomlására, gazdasági megingásra...

1931 - Általános tanítás egy modern aszkézis alapelveiről fiataloknak. (Etika és eszmény)

1932 - Speciális tanítás egy modern aszkézis alapelveiről fiataloknak. (Máriás nevelés)

1933 - Máriás házasságpedagógia.

1934 - Máriás nevelés (1932) ismétlése

1938 - Egy újkori lelkivezetés általános alapelvei.

2.
Ezen pedagógiai előadássorozatok mellett 1927-től évente nagy lelkigyakorlatokat tartott Kentenich atya. Míg a lelkivezető napokon 1-3 előadás volt csak és sok beszélgetés, eszmecsere, vitatkozás közben, addig a lelkigyakorlatokon szilencium volt, és Kentenich atya naponta négy előadást tartott. Egy-egy ilyen lelkigyakorlat 200-500 oldalas könyv formájában már ki is van adva, többek azonban még nincsenek kiadva.

Kentenich atya a harmincas években Németország szerte ismert lelkigyakorlatot tartó pap volt. 1929 -ben ~550, '30-ban ~1100, '31-ben ~1500 és 32-ben ~2150 pap vett részt lelkigyakorlatain. Nem volt ritkaság, hogy alkalmanként száznál több résztvevő volt jelen. Így ment ez tovább egészen '41 szeptemberéig, amikor a Gestapo fogságba vetette.

A témák évekre lebontva:

1927 - Liturgiás lelkigyakorlat
1928 - Salve Regina lelkigyakorlat
1930 - Szentlélek lelkigyakorlat
1931 - Lelkigyakorlat a küldetés-gondolatról
1932 - Szentség a papi hétköznapokban (=Szentség a hétköznapokban kiadvány) (olvasmány: 2009/08)
1933 - Életbölcsesség
1934 - Életöröm (tökéletes papi életöröm) egyik leggazdagabb lelkigyakorlat két központi témával: öröm és szeretet. (Szalézi Szent Ferenc sokat szerepel itt.)
1935 - A megváltott ember
1936 - A hősies ember. (Szent Ignác szerepel sokat)
1937 - Gyermekként Isten előtt (olvasmányok: 2009/03; 2010/04)
1938 - Liturgikus szentség a hétköznapokban
1939 - Papi lét (Papi szükség)
1940 - Az apokaliptikus pap
1941 - A máriás pap

3.
A harmadik csoportban csak egy-pár előadást említek meg:

1935 - Papszentelésének 25. évfordulóján
1939 - Körlevél
1939 - Második alapító okirat