Idővonal

 • Peter Joseph Kentenich születése a Köln melletti Gymnichben. Születési körülmények és családja
 • - Munkásságának első életszakasza A felkészülés korszaka
 • Keresztelő Gymnichben, a Szent Kunibert plébánia-templomban
 • - Népiskola Gymnichben
 • - Iskola Strasbourgban Hogy kerül Josef Strasbourgba?
 • Édesanyja az oberhauseni Szent Vince árvaházba viszi, és Mária gondjaira bízza.
 • Elsőáldozás
 • bérmálás
 • népiskolát befejezi és záróbizonyítványt kap
 • megkezdi a humán tanulmányokat Koblenz-Ehrenbreitsteinben
 • érettségi bizonyítványt kap a humán tanulmányai végén
 • jelentkezik a palottinusok noviciátusába
 • megkezdi a noviciátust Limburgban, a pallottinusok anyaházában
 • ~megkezdi filozófiai tanulmányait
 • noviciátus vége, első fogadalmat tesz
 • megkezdi a teológiai tanulmányait
 • tonzura
 • - ~hosszabb betegség, szünidő Schönstattban
 • második fogadalmat tesz
 • felveszi a négy kisebb rendet
 • harmadik fogadalmat tesz
 • örökfogadalom-kérelem elutasítása
 • örökfogadalom engedélyezése
 • örökfogadalmat tesz
 • szubdiakónussá szentelik
 • diakónussá szentelik
 • papszentelés ünnepe
 • újmiséje
 • latin tanár lesz Koblenz-Ehrenbreitsteinben
 • átköltözik Schönstattba
 • ~kinevezik a schönstatti diákotthon spirituálisává
 • megkezdi működését, mint spirituális
 • - Munkásságának második életszakasza Az alapítás korszaka
 • ~karácsonyi szünetben megalapítják a missziós egyesületet
 • a rendtartomány vezetősége engedélyezi egy Mária-kongregáció alapítását a schönstatti diákotthonban
 • ~kórházba szállítják, majd Bad Ems-ben épül fel
 • a trieri püspök jóváhagyja a schönstatti Mária-kongregáció alapszabályát
 • A schönstatti diákotthon Mária-kongregációjának alapítása
 • ~A Mária-kongregáció megkapja a schönstatti völgyben levő Szent Mihály kápolnát
 • „Allgemeinen Rundschau”-ban P.Cyprian Fröhlich híradása Valle di Pompei kegyhelyről
 • - Első világháború
 • Alapító okirat
 • Schönstatt-mű alapítása, első mérföldkő
 • ~„Ingolstadt – Schönstatt” párhuzam gondolatának megszületése
 • ~a Szent Mihály kápolnába Mária-kép kerül, mely a „Mater ter admirabilis” (háromszor csodálatos anya) nevet kapja
 • ~nyári szünidő: „hozzájárulások a kegyelmi tőkéhez”
 • a „Mater ter admirabilis” újság első száma
 • ~első félév A „külső szervezet” kezdetei: Berlin, Andernacht, Köln
 • „Apostoli világszövetség”, Palotti eszméjének átvétele
 • bevonul mint katona-betegápoló a trieri kórházba
 • leszerel a katonaságtól
 • ~a „külső szervezet” kiépítésének lezárása
 • ~egy hónap a kolbergi szanatóriumban (Balti-tengernél)
 • Cambraiban meghal Josef Engling, "Schönstatt prototípusa"
 • ~tervezet: „Egy apostoli diák- és tanár-szövetség alapítása”
 • felmentik a schönstatti diákotthon spirituálisi posztjáról
 • - Munkásságának harmadik életszakasza Az első kibontakozás korszaka
 • Dortmund-Hörde gyűlés: „A külső szervezet…Apostoli Szövetséggé alakul.”
 • az Apostoli Szövetség kérvénye az ősszentély átengedésének ügyében
 • Michael Kolb tartományfőnök atya Rómából írt engedélyével az ősszentély „tartós használatra” az Apostoli Szövetséghez kerül.
 • levél a Szövetség csoportvezetőinek: „E káosz közepette olyan programot állítunk fel, mely a belső élet ünnepélyes pajzsra emelését jelenti.”
 • - vezetőképzés az Apostoli Szövetség számára az „öreg házban”, Schönstattban
 • az Apostoli Liga alapítása. Liga és Szövetség együttese: ”Schönstatti Apostoli Mozgalom”
 • ~ősztől átmenetileg néhány évre Engersbe, a Szt.Ágoston kolostorba költözik
 • első női tagok felvétele az Apostoli Szövetségbe
 • Hyacinth Cardi, a palottinusok általános elnöke elismeri az Apostoli Mozgalmat mint Pallotti Szent Vince „Katolikus Apostolátusának” folytatását
 • ~„Königin der Apostel” (Apostolok Királynője) Liga-újság alapítása
 • XI.Piusz pápa első ízben küldi áldását a Schönstatti Apostoli Mozgalomnak
 • ~„Sal Terrae” (Föld sója) újság alapítása a papok Apostoli Szövetsége számára
 • - Munkásságának negyedik szakasza A kibontakozás korszaka
 • - svájci út
 • ~nyári feljegyzés a fuldai püspökkari konferencia számára az Apostoli Mozgalomról
 • - 1. tanfolyam lelkivezetőknek a lelkipásztorkodásról általánosságban
 • a Szövetség hivatásos nővéreinek egyesülése
 • - 2. tanfolyam lelkivezetőknek a lelkipásztori atyaság témájában
 • állandó vezetőség alakul a hivatásos szövetségi nővéreknek. Ettől kezdve a nevük: „Schönstatti Márianővérek”
 • a trieri püspök, Franz-Rudolf Bornewasser megáldja a Schönstatti Márianővéreket és a védelme alatt szabad fejlődést biztosít nekik
 • az új Bundesheim alapkövének megáldása
 • az új Bundesheim bokrétaünnepe
 • Kentenich atya első lelkigyakorlata a Schönstatt-férfiak számára pünkösdkor
 • a trieri püspök, F-R.Bornewasser ünnepélyesen felszenteli az új Bundesheim épületét
 • „a szentély árnyékáról” szóló prófétálás
 • ~lelkigyakorlatot tart a a Német Katolikus Fiúszövetség vezetői számára
 • első négyhetes lelkigyakorlata papok számára. Témája az istengyermekség
 • a Márianővérek főnöknőinek első konferenciája
 • Schönstatt első éves mottója 1931–re: „Máriás papi év”
 • Schönstatt-Lányifjúság megalapítása, mint az Apostoli Mozgalom önálló ága
 • - Szentség a papi hétköznapokban előadássorozat "Szentség a hétköznapokban" keletkezése
 • Márianővérek első kirajzása Dél-Afrikába
 • Johannes Baumann tartományfőnök atya megáldja az ősszentélyt és a „Mária anyasága” nevet adja neki
 • Hans Wormer és Max Brunner földi maradványainak elhelyezése az ősszentély mögött
 • - Életöröm lelkigyakorlat papoknak A második és a harmadik előadás összefoglalása
 • ~vita kezdete a különleges schönstatti eszmékről
 • az első Márianővérek örökszentelése
 • ~Apostoli Szövetség római zarándoklata Pallotti Katolikus Apostolátusa alapításának 100.évfordulóján
 • XI.Piusz pápa fogadja a zarándokokat
 • az első Márianővérek megérkezése Santosba (Brazília)
 • ezüstmise évfordulója
 • 25 éves papi jubileum ünnepélye
 • ~SS Biztonsági Szolgálat jelentése Schönstattról
 • az első Márianővérek megérkezése Argentínába
 • a GESTAPO először kutatja át az Apostoli Mozgalom központját
 • az első Márianővérek megérkezése Chilébe
 • ~a „Hétköznapi szentség” című könyv megjelenése
 • XI.Piusz pápa méltatja a „Hétköznapi szentség” című könyvet
 • a Márianővérek első letelepedése Svájcban (Gams)
 • az állami hatóság elrendeli a schönstatti diákotthon bezárását 1939.04.01.-től
 • ~a GESTAPO fellépése a schönstatti beteg-apostolok ellen
 • a schönstatti diákotthonból náci tanárképző válik
 • Schönstatt 25 éves
 • A fuldai GESTAPO jelentése Schönstattról a Birodalmi Biztonsági Főhivatalnak
 • kegykép megkoronázása a Háromszor Csodálatos Anya szentélyében Schönstattban
 • Kentenich atya munkatársa, Josef Fischer atya bebörtönzése
 • Josef Fischer atyát a dachaui koncentrációs táborba viszik
 • Kentenich atya munkatársa, Albert Eise atya bebörtönzése
 • a GESTAPO kihallgatja Schönstattban
 • - Munkásságának ötödik életszakasza A rabság korszaka
 • a GESTAPO kihallgatja Koblenzben, letartóztatják, négyhetes sötétzárka kezdete
 • négyhetes sötétzárka vége
 • első levele a börtönből Schönstattba
 • Eise atyát a dachaui koncentrációs táborba viszik
 • a börtönben, titokban szentmisét ünnepel
 • adventben/karácsonykor kezdődik a „Mária-kert”-áramlat
 • ~a börtönben írt tanulmánya: „Nova creatura in Jesu et Maria” (Új teremtmény Jézusban és Máriában) Schönstattba érkezik
 • a GESTAPO újra kihallgatja
 • megérkezik az internálási parancs. Orvosi vizsgálat, melynek eredménye: (tábori szolgálatra) alkalmas
 • Kentenich atya önként a koncentrációs tábor mellett dönt („második mérföldkő”)
 • a befejezett „Háladal” Schönstattba érkezik
 • indul Dachauba
 • megérkezik a dachaui koncentrációs táborba, a belépők blokkjába
 • kimenekítik a gázkamra-szállítmányból
 • felveszik a „fertőtlenítő” munka-különítménybe
 • a Mária-testvérek és a Családkötelék alapítása
 • Franz Reinisch atyát, Kentenich atya munkatársát lefejezik Berlin-Brandenburban
 • a belépők blokkjából átkerül a lengyel papok blokkjába
 • Albert Eise atya halála Dachauban
 • áthelyezik a lengyel papok blokkjából a német lelkészek blokkjába (Nr.26)
 • az első leányszentély alapkövének megáldása Nueva Helveticában (Uruguay)
 • utolsó legális levele, mely megérkezik Schönstattba
 • megkapja XII.Piusz pápa kis ezüst keresztjét Dachauban
 • „Heimatlied” (Otthon-dal)
 • névnapján első ízben mutathat be Dachauban szentmisét
 • két elhatározás: Schönstatt vezetését – amennyire lehet – újra kézbevenni, Dachauban Schönstatt-csoportok építésére összpontosítani
 • belefog a „Hirtenspiegel” (Pásztortükör) írásába
 • két Márianővér Fischer atyával találkozik a dachaui „ültetvényeken”
 • az első leányszentély felszentelése Nueva Helveticában (Uruguay)
 • a Schönstatt-kolostor alapításának 800. évfordulója
 • Márianővérek újabb látogatása Fischer atyánál a dachaui „ültetvényeken”
 • Márianővérek 3. látogatása Fischer atyánál a dachaui „ültetvényeken”
 • összetűzése von Redwitz SS táborvezetővel
 • Márianővérek 4. és egyben utolsó látogatása Fischer atyánál a dachaui „ültetvényeken”
 • váratlan GESTAPO ellenőrzés, éjszaka az „állóbunkerben”, kihallgatás a GESTAPO Különleges Bizottsága előtt
 • az első lengyel papok szeretetszövetség kötése
 • elkészül a „Schönstatt-Officium”-mal
 • a Harmadik Alapító Okirat első előadása
 • Schönstatt 30. éves, 3. Alapító Okirat 2. előadása, Schönstatt-Internacionálé meghírdetése, MTA-t a koncentrációs tábor és a világ királynőjévé koronázzák
 • a Harmadik Alapító Okirat harmadik előadása
 • Karl Leisner papszentelése a dachaui 26. blokk kápolnájában
 • Karl Leisner atya újmiséje és egyben utolsó szentmiséje Dachauban
 • kiállítják a Dachauból való elbocsátásának iratát
 • Schönstattot elfoglalják az amerikaiak
 • befejezi Dachauban a „Werkzeugsmesse”-t (eszköz-misét)
 • búcsúbeszéde Dachauban
 • elhagyja a dachaui koncentrációs tábort, éjszaka Schönbrunn kolostorában alszik
 • - Munkásságának hatodik életszakasza A nemzetközivé válás és az egyházzal való konfrontáció korszaka
 • Freisingben
 • találkozik Faulhaber bíborossal, München és Freising érsekével majd továbbutazik Ulmba
 • Ennabeurenben Kulmus plébánosnál
 • továbbindul Ennabeurenből Schönstattba
 • (Pünkösd) megérkezik Schönstattba
 • Karl Leisner atya halála Kraillingban (1996.06.23.-án II. János Pál pápa boldoggá avatja)
 • Svájcba utazik
 • ismét Schönstattban
 • a „Schönstatti Nők” intézetének magánjogi alapítása. Friedrich Mühlbeyer atya lesz az intézet lelki asszisztense
 • ~egy bő hónap Svájcban
 • ~utazás Közép-Németországban és Berlinbe
 • Eise és Reinisch atyák hamvainak elhelyezése Schönstattban, az Ősszentély mögött
 • Josef Wendel és Adolf Bolte püspökök megkoronázzák a MTA-t Beiseinben
 • Svájcba utazik
 • továbbutazik Rómába
 • XII.Piusz pápa a „Provida Mater Ecclesia” c. dokumentummal létrehozza az egyházjogban a Világi Intézményeket
 • XII.Piusz pápa magánkihallgatáson fogadja Karl Hoffman és Alexander Menningen atyákkal együtt
 • ismét Schönstattban
 • Svájcban
 • Genfből Dél-Afrikába indul
 • megérkezik Johannisburgba
 • a Szentszék hozzájárul a Márianővérek Világi Intézményének kánoni létrehozásához
 • Dél-Afrikából Dél-Amerikába repül
 • leányszentély felszentelése Santa Mariában/ Rio Grande do Sul (Brazília)
 • leányszentély alapkövének megáldás Londrinában/Paraná (Brazília)
 • Bornewasser trieri érsek kánonjogilag létrehozza a Márianővérek Világi Intézményét
 • Chiléből az USA-ba repül
 • visszarepül az USA-ból Dél-Amerikába
 • a Szentszék „Pro Decretum laudis” elismerő nyilatkozata a Márianővérek közössége számára
 • lelkigyakorlatos ház felszentelése Santa Maria (Brazilia)
 • a püspöki vizsgálat írásos jelentését megküldik Kentenich atyának
 • leányszentély szentelés Bellavistában (Chile)
 • befejezi a püspöki vizitációra adott válaszának első részét, ezt a chilei szentély oltárára helyezi és a Szűzanyára bízza („harmadik mérföldkő”)
 • MTA kép megkoronázása Bellavistában (Chile)
 • első Márianővérek megérkezése az USA-ba
 • repülőút Brazíliából Rómába
 • részt vesz Pallotti boldoggá avatásán a Szent Péter bazilikában
 • ~Svájcban tevékenykedik, a Márianővérek vezetőségének újjáalakítása
 • ismét Schönstattban
 • Michael Kolb atya halála
 • - Pedagógiai napok „Egy újkori pedagógia alapvonásai katolikus nevelőknek” címmel
 • első németországi leányszentély szentelése Maria Raston
 • Első színes tévéadás
 • 40 éves papi jubileuma
 • harmadik apostoli út kezdete Dél-Amerikába
 • Schönstatt pápai vizitációjának kezdete
 • első Márianővérek Ausztráliában
 • repülőút Rómába
 • visszatér Schönstattba
 • felmentik a Márianővérek közösségének vezetésétől
 • kiutasítják Schönstattból
 • - 1951-es pedagógiai napok a természetfeletti vágyról (otthonosság) Miről szól az előadássorozat? Milyen íve van a napoknak?
 • búcsú Schönstattól. Svájcban megírja a „Schlüssel zum Verständnis Schönstatts” (Schönstatt megértésének kulcsa)
 • Rómában
 • kiutasító rendelet Európából
 • ~zarándoklat Valle di Pompeibe
 • Svájcban
 • Zürichből Dél-Amerikába repül
 • MTA szentély szentelés Florencio Varelában/Argentina
 • Atyaszem elhelyezése a florencio-varela-i szentélyben
 • repülőút Santago de Chileből Milwaukeeba
 • - Munkásságának hetedik szakasza A milwaukee-i száműzetés korszaka
 • négy hetes terciátus a pallottinus atyáknak Milwaukeeban
 • Matthias Wehr Trier püspöke megnyitja Engling József boldoggáavatási perének első, információgyűjtő szakaszát
 • a pápai vizitáció vége
 • -tól nagyböjti beszédeket ír, melyet később "Mária, anya és nevelő" címen adnak ki
 • ~A.Menningen és F.Bezler atyáknak el kell hagyniuk Schönstattot
 • ~leányszentély szentelés Milwaukeeban a Szent Kereszt plébánián
 • 70.születésnap
 • a Sanctum Officium leirata a pallottinusok generálisához
 • 50 éves szerzetesi jubileuma
 • Sanctum Officium „Útmutatásai” az 1956.06.7.-i leirathoz
 • ~nagyböjtben lelki hét Milwaukee német nyelvű katolikusai számára
 • ~Milwaukee német nyelvű katolikusainak lelkipásztorává nevezik ki
 • Friedrich Mühlbeyer atya halála
 • aranymisés jubileuma
 • - Második vatikáni zsinat
 • ~Frings, Döpfner, Silva és Rugambwa bíborosok beadványa XXIII.János pápához Schönstattért
 • Schönstatt ügyét átteszik a Sanctum Officiumtól a Vallásügyi Kongregációhoz
 • Joseph Höffner münsteri érsek lesz Schönstatt ügyében a „moderator et custos”. Asszisztense: Wilhelm Wissing prelátus, a bonni katolikus iroda igazgatója. Hilarius Albers tartományfőnök atya lesz Schönstatt új pápai vizitátora
 • minden német püspök támogatja Schönstatt jogi önállóságát
 • a Szentszék elrendeli Schönstatt jogi önállóságát. Wilhelm Wissing prelátus lesz Schönstatt apostoli adminisztrátora
 • Schönstatt 50 éves jubileumára a Szentatya üdvözlő táviratot küld
 • VI.Pál pápa személyes írásával megerősíti Schönstatt autonómiáját
 • Adolf Bolte, fuldai püspök kánonjogilag létrehozza a Schönstatt-Atyák Világi Intézményét
 • leányszentély felszentelése Cambrai-ban (Franciaország)
 • Kentenich atya elolvas egy táviratot, melyben az áll, hogy azonnal menjen Rómába
 • - Életének nyolcadik szakasza 1965-68 Életének utolsó három éve
 • repülőút Milwaukeeból Rómába
 • a Szent Officium plenáris ülésén a bíborosok felmentik Kentenich atyát
 • VI.Pál pápa megerősíti a Szent Officium bíborosainak döntését („negyedik mérföldkő”)
 • Joseph Höffner, Münster érseke felveszi Kentenich atyát egyházmegyéjének papságába
 • 80.születésnapja Rómában
 • VI.Pál pápa magánkihallgatáson fogadja
 • visszatérés Schönstattba
 • visszatérés Schönstattba
 • a Szentháromság templom alapkövének megáldása a Schönstatt hegyen
 • a Szentszék jóváhagyja a Schönstatt-Atyák alapszabályát
 • leányszentély szentély szentelés Schönstattban, a Mariengart háznál
 • a Szentháromság templom harangjának megáldása
 • a Család-mű és a Mária-testvérek alapításának 25. éves jubileuma Dachauban
 • Bernhard Stein, Trier püspöke felszenteli a Szentháromság templomot
 • üdvözlet az esseni Katholikentag-ra összegyűlt schönstattiakhoz: „Máriával örömteli reményben és győzelmünk tudatában előre a legújabb korba”
 • a Szentháromság templomban bemutatott első miséje után meghal a sekrestyében
 • temetése Schönstattban, a Szentháromság templomban